Info

Beste ouders,

Info avond/startgesprekken

Wat fijn dat ik zoveel ouders heb mogen ontmoeten tijdens de informatie avond. Op dinsdag 24 september en woensdag 25 september zullen juf Miranda en ik de startgesprekken inplannen. In de loop van volgende week ontvangt u hierover een uitnodiging.

Veilig leren lezen

Komende week beginnen we al aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.

Thema kern 2: Dag en nacht

In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts.

Letters en woorden lezen in kern 2

In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje het onderstaande…

Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen het lezen van:

eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
eenvoudige verkleinwoorden, zoals visje, boompje en tuintje.

Elke kern een werkboekje

Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het werkboekje mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat het werkboekje bij kern start volledig in kleur was, passend bij de feestelijke start van het schooljaar. Vanaf kern 1 hebben de werkboekjes (naast zwart en wit) alleen de kleur van de kern. Dit geeft de oefeningen een rustige uitstraling.

Geel leesmapje

Zoals aangekondigd heeft u kind vorige week voor het eerst een geel leesmapje meegekregen naar huis. Elke donderdag komt dit mapje mee terug naar school en steekt de juf er achterin nieuwe oefenstof bij. Hieronder nog eens uitgelegd wat zoemend lezen precies inhoudt. Zoemend lezen Zoemend lezen is een belangrijke leesstrategie om tot correct en vlot lezen te komen. Door het lezen met verlengde klankwaarde wordt het leesproces niet onderbroken, bijvoorbeeld rrraaaam, dit in tegenstelling tot het spellend lezen r/aa/m raam. Als een kind moeite heeft om een woord te lezen, helpt u het kind door de eerste klanken van het woord zoemend te lezen zodat uw kind dit over kan nemen. Het zoemend lezen is een voorbeeldstrategie die het kind hoort van de leerkracht en van u als ouder. Dit wil niet zeggen dat ieder kind het zoemend lezen direct kan overnemen. Ieder kind doorloopt zijn of haar eigen proces. Als uw kind nog (deels) spellend leest is het van belang om dat niet af te keuren omdat dit funest kan zijn voor het zelfvertrouwen en de leesmotivatie. Wel is het goed dat uw kind het zoemend lezen als voorbeeld hoort. Bij woorden die starten met een ploffer (k, p, t, b, d) en de letter h is de instructie: zet de mond goed voor de eerste klank en zoem de tweede klank er direct achteraan. Bijv: baaaas. Door tegelijkertijd met de vinger van links naar rechts de letters van het woord in een vloeiende beweging aan te wijzen ondersteunt u het zoemend lezen.

Rekenen

De 1ste rekentoets is achter de rug! Nu op naar blok 2 … Hier gaan we aan de slag met getallen, de getallenlijn, tienzakjes, eerlijk verdelen, begrip ‘de helft’, splitsen, licht/zwaar, klokkijken hele en halve uren, maanden van het jaar, seizoenen!

Feest in de Kerk

Afgelopen woensdag kregen we een rondleiding in de kerk. Misschien heeft uw kind er thuis al over verteld ... zoniet ... vraag er eens naar! Eens kijken wat ze onthouden hebben!

Tot de volgende keer

Terug naar overzicht
Meerdere groepen

Kinderraad

Kinderraad De kinderraad is sinds vorig jaar actief op ...

Meerdere groepen

Feest!

Beste ouders, Komende week gaan de groepen 1 t/m 5 naar de ...

Meerdere groepen

Opening Schoolplein

Beste iedereen,  We hebben het afgelopen jaar met ...

Groep 3

Een dol-fijne start in groep 3

Hallo lieve mama's en papa's, Na een heerlijke ...