Lekker aan het werk

Beste ouders,

We hebben thema 1 van taal en spelling en blok 1 van rekenen afgerond. De kinderen hebben van deze vakken afgelopen week toetsen gehad. Ze hebben allemaal erg hun best gedaan, super knap!
Volgende week starten we met thema 2 en blok 2. Het fielenblad volgt spoedig. De werkboeken van rekenen nemen de kinderen vrijdag mee naar huis.

We zijn afgelopen week zijn we gestart met Toponderneners. Het thema is ik, jij, wij / wonen.
De kinderen zijn aan de slag gegaan in duo’s met het zoeken nasar informatie. We zoeken op jeugdbieb.nl. Deze site is heel geschikt voor kinderen. Ze maken uiteindelijk een muurkrant.
Uwvkind heeft er misschien al over verteld.

De kinderen van groep 3-4-5 hebben de afgelopen weken mogen kiezen uit een aantal ateliers. Dit doen we op donderdagmiddag. Tijdens de ateliets zitten de kinderen in groepjes gemixt en werken ze aan een gekozen werkje. Ze konden kiezen uit bouwen met Kapla, Lego, kleien, knutselen, strijkkralen of spelletjes spelen.
Voor de nieuwe ateliets zijn we op zoek naar wc-rolletjes. Spaart u mee?

Sinds 2 weken staat “Asse” centraal.
Asse helpt de kinderen om op een goede manier te zeggen wat ze nodig hebben en waar ze zich prettig bij voelen. Ze helpt de kinderen om voor zichzelf op te komen en aan te geven wat voor hen belangrijk is.
Ieder kind zet op zijn of haar manier al mooie stapjes hierin.. Wat een kanjers.

Op woensdag 30 september vindt de opening van de Kinderboekenweek plaats in de hal.
Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met het schrijven van verhalen. Ook worden de gouden- en zilveren griffels, gouden- en zilveren penselen uitgereikt. We gaan er voor. Lekker schrijven, tekenen en veel lezen. Het thema is ... en toen?
De kinderen mogen dan ook luisteren naar verhalen maar ook voorlezen aan andere kinderen als ze dat willen.
De meeste kinderen hebben het blad van Samen beter lezen meegebracht naar school. Trots lieten ze zien welke boeken er gelezen waren en werden er stickers geplakt. De kinderen die het nog niet meegenomen hebben worden verzocht om het volgende week mee te nemen. Niet vergeten dus.

We hebben een klassenboekje waarin ieder kind thuis een bladzijde mag invullen. Wilt u uw kind hierbij helpen als het nodig is. Het boekje mag daarna weer terug naar school. Zo leren we elkaar nog beter kennen.

Er wordt volop gewerkt en gespeeld in de klas en buiten. Een nieuwe klas en nieuwe keuzes met het maken van afspraakjes om na school samen te spelen. Groep 4/5 wordt al echt een groep. We hebben het fijn met elkaar. Op de SKOZapp zijn leuke foto’s.

Op maandag en dinsdag is meester Jordi in de klas. Hij doet de opleiding onderwijsadviseur. We zijn heel blij dat hij dit schooljaar bij ons in de klas helpt.

Mocht u vragen hebben stuur gerust een mail naar de juffen.

Groetjes juf Mijke en juf Patricia

Terug naar overzicht
Groep 4/5

Info vanuit de groep

Beste ouders,Voor de herfstvakantie hebben we Blok 2 van ...

Groep 4/5

Nieuws uit de groep

Hallo ouders,Afgelopen woensdag startte de ...

Groep 4/5

We zijn gestart!

Hallo ouders,De eerste schooldag.... best even wennen. Een ...

Meerdere groepen

Frisse start!

Vanmorgen is er hard gewerkt op het schoolplein. Er is ...