Info

Beste ouders,

Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren tijdens de info-avond. Zo heeft u al een kijkje kunnen nemen in de klas. Er lag een briefje klaar geschreven door uw kind. De kinderen waren verrast dat er ook een briefje terug geschreven werd, erg leuk!

Taal

We hebben de afgelopen week thema 1 afgerond met een taaltoets. Een onderdeel hiervan is woordenschat. Op het blad wat u meekreeg met de info-avond staan de woorden van elk thema. Zo kunt u kijken welke woorden er aan bod komen.
Een ander onderdeel van de toets is taal verkennen. De kinderen weten wat zelfstandig naamwoorden zijn, lidwoorden, samenstellingen en ook het alfabet hebben we geoefend. Ze deden goed hun best bij de toets!
We starten volgende week met thema 2. We gaan nieuwe themawoorden leren en ook bijvoeglijk naamwoorden, werkwoorden en verkleinwoorden komen aan bod.

Spelling

Met spelling hebben we bij thema 1 woorden geschreven met dubbele medeklinker vooraan of achteraan maar ook beginnend met str- of eindigend op -rst. Ook woorden als wolk en berg kwamen aan bod.
In thema 2 komen woorden als vlag en fluit ( beginnend met v of f) som en zon ( beginnend met stof z) en woorden met sch- aan bod. Dit zijn luisterwoorden. We leren ze schrijven via een stappenplan.

Rekenen

We zijn deze werk gestart met Blok 2 van rekenen. U kunt telkens op de laatste bladzijde van het werkboek zien wat er aan de orde is gekomen. We oefenen nu de plaats van de getallen op de getallenlijn, tafel van 2 en 3, verdubbelen, gewicht en kalender.

Feest van de kerk

We werken met Topondernemers aan het feest van de kerk, 200 jaar kerkgemeenschap Soerendonk. We hebben vorige week een erg boeiende rondleiding gehad van Pastoor Sip, Carla en Annie. We maken werkjes en schrijven gedichten die tijdens de viering van 5 oktober tentoongesteld worden in de kerk. Dan is er een speciale kinderviering waarbij de kinderen graag laten zien waarover ze gewerkt hebben. Er wordt gezongen, gelezen en nog veel meer in de kerk. We hopen op een grote opkomst. Alle ouders, kinderen en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom in de kerk. De viering begint om 19.00 uur. U komt toch ook?

Terug naar overzicht
Meerdere groepen

Dag van de leraar

Wat een leuke verrassing vanmorgen... dankjewel lieve ...

Meerdere groepen

Atelier thema 'dankbaar zijn'

In het kader van 200 jaar kerk hebben we de lijn ...

Meerdere groepen

EHBO

Als werkgroep EHBO verzorgen wij al sinds 5 jaar, na de ...

Meerdere groepen

Lentemarkt Veiling PSV-AJAX

Zondag was het dan eindelijk zover. De gewonnen veiling ...

Meerdere groepen

Kinderraad

Kinderraad De kinderraad is sinds vorig jaar actief op ...

Meerdere groepen

Feest!

Beste ouders, Komende week gaan de groepen 1 t/m 5 naar de ...

Meerdere groepen

Opening Schoolplein

Beste iedereen,  We hebben het afgelopen jaar met ...

Groep 4

Een goede start in groep 4

Beste ouders,Het was even wennen maar wat hadden we er zin ...

Groep 4

Eerste schooldag

Beste ouders en kinderen van groep 4,Het klaslokaal is weer ...