Een goede start in groep 4

Beste ouders,

Het was even wennen maar wat hadden we er zin in. Een nieuwe klas, een nieuw plekje, nieuwe spulletjes in de laatjes, nieuwe juffen.

Op maandag zaten we samen in de kring te praten over de zomervakantie. We mochten iets meenemen van de vakantie en schreven er een verhaal bij.
De eerste hoofdletters zijn al in het nieuwe schrijfschriftje gezet.
We zijn gestart met Lekker lezen, rekenen en hebben muziek gehad. Wat hebben we al veel gedaan en wat een kanjers zitten er in groep 4, geweldig!
Volgende week starten we met de ateliers samen met groep 3, gaan we begrijpend lezen doen en maken we onze verjaardagskalender af.

Nog wat belangrijke info voor nu:

We gymmen op dinsdag en donderdag. Hiervoor hebben de kinderen een gymtas met gymschoenen, sokken, shirt en broek nodig.

Graag de brieven van AVG en overblijven zsm meegeven aan uw kind.

Op 3 september staat er een info-avond gepland. We starten in de hal met een algemeen praatje, daarna bent u welkom om een kijkje te nemen in de klas van uw kind. U ontvangt informatie van het betreffende leerjaar en kunt de eerste werkjes van uw kind bekijken.

In de week van 23 september staan de kennismakingsgesprekken gepland op dinsdag en donderdag. Hierover volgt later meer.

Heeft u vragen dan mag u na school gerust binnenlopen, mailen mag ook.

Groetjes juf Frida en juf Patricia

Terug naar overzicht
Groep 4

Info

Beste ouders,Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren ...

Meerdere groepen

Kinderraad

Kinderraad De kinderraad is sinds vorig jaar actief op ...

Meerdere groepen

Feest!

Beste ouders, Komende week gaan de groepen 1 t/m 5 naar de ...

Meerdere groepen

Opening Schoolplein

Beste iedereen,  We hebben het afgelopen jaar met ...

Groep 4

Eerste schooldag

Beste ouders en kinderen van groep 4,Het klaslokaal is weer ...