De kop is er af .....

Beste ouders en kinderen van groep 6,

We zijn weer gestart, we hebben verhalen over de vakantie verteld,  een aantal afspraken gemaakt, materialen uitgedeeld en al wat lessen gemaakt.
De komende weken zal veel aandacht besteed worden aan de omgang met elkaar en omgaan met materialen. We willen er voor zorgen dat er een leuke en gezellige sfeer heerst en een omgeving waarin kinderen rustig kunnen leren.
Om ervoor te zorgen dat u goed op de hoogte blijft van wat er aangeboden wordt tijdens de lessen krijgen de kinderen deze week een a4-tje mee waarop de leerstof staat. Het gaat dan over rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.  Hebt u hier vragen over dan horen we die graag. Over 4 weken komt het 2e blad mee. 
Tot zover, volgende keer info over huiswerk(map) en contact ouders en school.

Groetjes juffrouw Ellen en meester Louis

Terug naar overzicht
Groep 6

Huiswerkmap en contact ouders ...

Huiswerkmap Vandaag hebben de kinderen hun huiswerkmap ...

Meerdere groepen

Frisse start!

Vanmorgen is er hard gewerkt op het schoolplein. Er is ...