Thema “ doos op zolder”

Beste ouders,

We zijn gestart met het thema “ doos op zolder”.
Kinderen mogen hiervoor spullen van vroeger meenemen. Deze worden tentoongesteld in de klas. Denk bijvoorbeeld ook aan oude gezelschapsspellen, knikkers, tollen enz.

We zijn op zoek naar oma’s en opa’s die iets willen vertellen ( in een klein groepje) over vroeger. Hoe ging het toen op school? Welke spelletjes werden er gespeeld?

Ook zijn we op zoek naar oma’s en mama’s die een groepje willen begeleiden met halen, breien of borduren.
Interesse ? Graag een mail naar juf Ine of juf Patricia,

Op vrijdagochtend 27 maart gaan we een ochtend naspelen zoals vroeger. Het is leuk als de kinderen dan in gepaste kleding naar school komen. Om half 12 start de aulaviering die verzorgd wordt door groep 4.

Tijdens de kijkavond van 17 maart kunt u ook een kijkje komen nemen in de klassen.

Juf Ine en juf Patricia

Terug naar overzicht