Maart

1 maart Studiemiddag, kinderen 's middags vrij
8 maart Kijkavond
16 maart Maandafsluiting groep 4/5
19 maart Schoolfotograaf
27 maart Tuinonderhoud speelplaats onderbouw

April

1 april t/m 2 april Pasen 2018
17 april Tuinonderhoud speelplaats bovenbouw
17 april t/m 19 april Cito EindToets groep 8
20 april Maandafsluiting groep 7
26 april Studiemiddag, kinderen 's middags vrij
27 april Koningsdag
27 april t/m 13 mei Meivakantie

Mei

27 april t/m 13 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei 00.00 - 23.00 uur Hemelvaartsdag 2018
22 mei Start toetsweek CITO groep 1 t/m 7
31 mei Tuinonderhoud speelplaats onderbouw

Juni

8 juni Einde toetsweek CITO groep 1 t/m 7
13 juni t/m 15 juni Schoolkamp
14 juni Schoolreis groep 1 t/m 7
22 juni Maandafsluiting groep 1/2
25 juni Studiedag, kinderen vrij
26 juni Doorschuif ochtend/middag

Juli

3 juli 2de rapport
3 juli Musical Bedankavond
4 juli Musical voor ouders groep 8
6 juli Calamiteitendag
9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

Augustus

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

September

Oktober

15 oktober t/m 19 oktober 00.00 - 23.00 uur Herfstvakantie 2018

November

December

24 december t/m 4 januari 00.00 - 23.00 uur Kerstvakantie 2018-2019

Januari

24 december t/m 4 januari 00.00 - 23.00 uur Kerstvakantie 2018-2019

Februari

Maart

4 maart t/m 8 maart 00.00 - 23.00 uur Carnavalsvakantie 2019

April

21 april t/m 22 april 00.00 - 23.00 uur Pasen 2019
22 april t/m 3 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2019
27 april Koningsdag

Mei

22 april t/m 3 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2019
30 mei t/m 31 mei 00.00 - 23.00 uur Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

9 juni t/m 10 juni 00.00 - 23.00 uur Pinksteren 2019

Juli

8 juli t/m 16 augustus 00.00 - 23.00 uur Zomervakantie 2019