Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

Welkom op de site van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool St. Joan.
De MR is een verplicht overlegorgaan met advies-en instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en teamleden. Ze bespreekt allerlei zaken op het gebied van beleid, onderwijskunde en huisvesting. Voorbeelden zijn het schoolontwikkelingsplan, cito-resultaten, onderwijskwaliteit en -ontwikkelingen, en de interne communicatie. Over deze zaken geeft zij gevraagd of ongevraagd advies. Voor sommige zaken zoals het formatieplan is instemming van de MR vereist.

De rol van de MR-leden is het vertegenwoordigen van hun achterban tijdens MR-overleg, GMR-overleg of situationeel overleg. Teamleden en ouders kunnen agendapunten aandragen tijdens ouderpanelbijeenkomsten, per mail of persoonlijk via de MR-leden. De MR sluit aan bij GMR-vergaderingen, de gemeenschappelijke MR van alle Skozok scholen, waar Skozok ontwikkelingen op de voet gevolgd worden. Daarnaast wordt er overleg gepleegd met de MR van andere Skozok scholen indien daar aanleiding toe is.

Huidige MR leden

Evelien Hermeling
Gerda van Son (directeur) (geen MR lid, beschikbaar voor toelichting)
Ine Langens (lerares)
Inge van Seggelen (bestuur)
Jochem Liplijn (bestuur)
Maarten Voermans
Mirjam Ras
Nienke van Eerd
Paula Koolen (lerares)

Meer info?

Schoolgids
MR-jaarverslag

Heb je vragen voor de MR?
Wil je graag je ideeën voorleggen?
Of wil je structureel deelnemen aan de MR?

Contact:

MrStJoan@skozok.nl
of neem contact op met een MR lid

 

Agenda’s vergaderingen:
   
   

Notulen vergaderingen:
   
   
   
Werkplan
Jaarplanner
Jaarverslagen:
    Jaarverslag 2015-2016
    Jaarverslag 2016-2017
    jaarverslag 2018-2019
 

 


Reglement