Ouderraad

De oudervereniging.
De oudervereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een prettige tijd voor de kinderen op basisschool St. Joan.

Zij doet dit middels het medewerking verlenen aan, of het organiseren van diverse activiteiten, in nauwe samenwerking met de leerkrachten.

De ouderraad.
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging, dat door en uit de leden gekozen wordt.

De ouderraad vraagt voor het bekostigen van alle activiteiten een jaarlijkse bijdrage. Het betreft een vrijwillige bijdrage per kind. Echter, de ouderraad kan uw kind uitsluiten van deelname aan bepaalde activiteiten indien u besluit deze niet te betalen. Indien u deze bijdrage niet wenst te betalen verzoeken wij u dit te melden bij de penningmeester.

Deze bijdrage bedraagt momenteel €35,00 per kind, per schooljaar.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt aan rekeningnummer NL66 RABO 0147 9929 31.

Uit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende zaken betaald:

*     Schoolreis groep 1 t/m 7

*     Traktaties en Versieringen met Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsspelen etc.

*     Klassencadeautjes Sinterklaas

*     Een bijdrage aan het schoolkamp groep 8

*     Afscheid groep 8

*    Jeugd EHBO diploma

*    Aanschaf (les)materialen

*   Traktaties bij verjaardag van uw kind

Met opmerkingen en ideeën om het verblijf van uw kind(eren) op school nog prettiger te laten verlopen, bent U altijd welkom bij de leden van de ouderraad.

De leden van de ouderraad zijn:

Mirte van Eerd (voorzitter)                                            mamvankessel@hetnet.nl

Marloes Meijer                                                                   adenmarloes@hotmail.com

Marion van Brakel (penningmeester)                       marion_van_vliet@Hotmail.com

Inge Groenen                                                                      igroenen@hotmail.com

Toine Klarenbeek   (secretaris)                                    edwintoine@hetnet.nl

Saskia van de Putten                                                      saskia.erik@live.nl

Nicole van Westerhoven                                               nicole.van.westerhoven@hotmail.com

Wendy van Gennip                                                          w_v_g@hotmail.com 

Annemieke Lawant                                                         a.lawant@telfort.nl 

Ine Zentjes                                                                          ineslenders@live.nl

Postadres:

Basisschool St. Joan
T.a.v. ouderraad
Van Schaiklaan 9
6027 PL Soerendonk