Buitenschoolse opvang

Beste ouder(s) en verzorger(s) van de kinderen van St Joan,

De kosten voor de TSO in het nieuwe schooljaar zijn als volgt:

3 x overblijven per week; € 75,00
2 x overblijven per week; € 55,00
1 x overblijven per week; € 35,00

De strippenkaart voor 10x kost: € 30,00 (drie euro per keer)
Van de inkomsten kunnen we de vrijwillige bijdrage van de TSO-medewerkers vergoeden en hebben we nog iets over voor extra spel- en speelmateriaal.
 Naar aanleiding van hetgeen u aanvraagt zal een factuur worden opgesteld. Bij nieuwe aanmelding TSO graag naam, adres en e-mailadres vermelden.
De TSO is ook nog op zoek naar ouders/opa’s/oma’s om het team te versterken. Van u wordt dan gevraagd om één of meerdere vaste dagen tussen 12.00 en 13.00 uur op school de tussenschoolse opvang van de kinderen te begeleiden. Hier staat een kleine vrijwilligersvergoeding tegenover en we zullen hulpouders ook in de gelegenheid stellen een cursus te volgen.
De kinderen mogen voor de overblijf hun lunch en drinken meenemen. Hiervoor zijn koelkasten aangeschaft, zodat het drinken lekker koel en fris blijft. Een vriendelijk verzoek om geen snoepgoed mee te geven. Eens in de zoveel tijd zal de TSO de kinderen zelf trakteren op iets lekkers.
Mocht er een reden zijn dat uw kind niet op een geplande dag komt of een dag extra komt, dan gebeurt het aan- en afmelden van de TSO enkel via mail: t.s.o.soerendonk@gmail.com

Eventuele vragen en/of opmerkingen zijn altijd welkom, graag via de mail; info@stjoan.nl met in het onderwerp: continurooster.

Hartelijk dank, namens de werkgroep continurooster;

Willem-Jan van Hest